รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร พัสดุ อาหาร

งานอิสระ รายได้ดี เพียงมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ใบขับขี่

สมุดบัญชีธนาคาร

สำเนารถหรือใบคู่มือจดทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ(กรณีไม่ใช่รถของตนเอง)

เอกสารประวัติอาชญากรรม (อายุไม่เกิน 30 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีขึ้นไป

มีมอเตอร์ไซด์สำหรับวิ่งงาน

มีโทรศัพท์แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป

ไม่มีประวัติคดีร้ายแรง (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)

มารยาทดี มีใจรักบริการ

SKOOTAR
สำหรับลูกค้า
สำหรับแมสเซ็นเจอร์
ติดต่อเราที่

Facebook SKOOTAR Driver

หรือ โทร 02-026-3506 กด 2

(จ-ศ 7.00-23.00 น., ส-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-21.00 น.)