รับสมัครพนักงานส่ง

เอกสาร พัสดุ อาหาร

งานอิสระ รายได้ดี เพียงมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารที่ต้องเตรียม

ใบขับขี่

สมุดบัญชีธนาคาร

สำเนารถหรือใบคู่มือจดทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ(กรณีไม่ใช่รถของตนเอง)

เอกสารประวัติอาชญากรรม (อายุไม่เกิน 30 วัน)

อายุ 18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีมอเตอร์ไซด์สำหรับวิ่งงาน

มีโทรศัพท์แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป

ไม่มีประวัติคดีร้ายแรง (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)

มารยาทดี มีใจรักบริการ

SKOOTAR

สำหรับลูกค้า

สำหรับแมสเซ็นเจอร์

ติดต่อเราที่

Facebook SKOOTAR Driver

หรือ โทร 02-026-3506 กด 2

(จ-ศ 7.00-23.00 น., ส-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-21.00 น.)